Večer

Když minula výlohy s nábytkem Plzeň, dala se ulicí vlevo. Měla neochvějný pocit, že ji někdo z přiměřené vzdálenosti sleduje. Netrpěla paranoiou a takto se cítila poprvé; jako by se za ní cosi plížilo a chtělo to zůstat skryto. Filipa měla plnou hlavu všech možných přepadení a násilí na ženách, což rozhodně nebylo nic příjemného.

Děsivý park

Navíc byla sychravá podzimní noc; jistě už bylo po desáté hodině večerní, mezi panelovými domy nebylo na sídlištích ani vidu ani slechu po nějaké civilizaci a všechno okolo bylo tiché. Nejbližší lampa byla až na druhé straně parku a Filipa bojovala sama se sebou. Dát se na útěk? Zastavit se a otočit, pročež snad čelit potenciálnímu nebezpečí? V polovině parku se odhodlala a konečně se otočila. Nikdo za ní nebyl.